For at lamma skal kunne selges som "TRØNDERLAM", må de oppfylle 3 krav:

De skal være godkjent økologisk av DEBIO
De skal ha gått på fjellbeite eller tilsvarende.
De skal ikke ha fått kraftfor

Vi tilbyr halve villsaulam pakket, ferdig partert, vakuumpakket med informasjon om vekt og hva det er.

 Pris: kr 240,- pr kg