Kjøpsvilkår.

Abonnementsordningen.

•Økomat Innherred BA har bl.a. en abonnementsordning som er unik.
•Du bestiller ganske enkelt en av våre pakker i ønsket størrelse for så å få den levert heim til deg, hver uke eller annenhver uke. Du får da levering på den ruta som er nærmest din adresse. Praktiske ting vedr. leveringen avtaler du med våre sjåfører.
Abonnemenetspakkene faktureres forskudsvis.
•Faktura sendes ut en gang hver måned på e-post eller i posten. Vi tilbyr også avtalegiro.
•Det er ingen bindingstid. Du kan si opp abonnementet ditt når som helst. Tilgodebeløp vil så bli betalt tilbake.
•På fakturaens forside finner du informasjon om hvilke uker du har betalt for og kan forvente levering i.
•Økomat Innherred forplikter seg til å levere det du har betalt for.
•Du som kunde sier selv fra om du vil endre noe i forbindelse med abonnementet ditt. Vi må ha bestillingen/endringen senest 3 døgn pluss helgedager, dagen før varene skal kjøres ut i din rute. Beskjeder formidles til oss via telefon,  e-post eller post. Telefonmeldinger godtas ikke.

Garanti.
•Det kan forekomme feil/mangler ved våre produkter. For å kunne erstatte en vare, må vi ha beskjed om skaden innen et døgn etter mottatt leveranse.

Kjøpsinformasjon
•Alle priser er inklusiv merverdiavgift. Personer under 18 år må ha foresattes underskrift for å kunne benytte seg av abonnementsordningen eller nettbutikken.

Betalingsvilkår
•Betalingsfristen er spesifisert på fakturaens forside. Eventuelle purringer vil få tillagt et purregebyr, for tiden kr 65,-.

Personvern
•Økomat Innherred BA er ansvarlig for de personopplysninger du som kunde oppgir til oss. Informasjonen blir brukt for å gi deg gode tilbud fra oss og for å gi deg best mulig service. Vi gir ikke opplysninger om deg videre til noen utenfor Økomat Innherred BA. Opplysningene vil kunne benyttes så lenge du er aktiv kunde hos Økomat Innherred BA.
•De vil bli oppbevart inntil du ber om at de blir slettet.
•Behandlingsansvarlig hos Økomat Innherred SA er: Vidar Grøtting.

Angrerett
•Angrerettloven av 21. desember 2001: Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at tjenesteyter har oppfylt sin opplysningsplikt ihht. angrerettloven og varen er mottatt. Forbruker må gi melding til tjenesteyter dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig. Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt, plikter tjenesteyter å tilbakeføre alle faktiske kostnader som er belastet forbruker. Returkostnader må imidlertid forbruker bære, med mindre tjenesteyteren har misligholdt avtalen, eller tjenseteyteren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig.

Spesielle betingelser for nettbutikken.

Før du bestiller
•For å kunne benytte nettbutikken må du først tegne et abonnement på en av våre abonnementspakker.

Ordrebekreftelse.
•Du får en ordrebekreftelse til din e-postadresse like etter at du har bestilt.

Hvordan
•Varens egenskaper bestemmer hvordan den kan fraktes. Kjølevarer og/eller frosne varer kan kun sendes ut med en transport som ivaretar kvaliteten på varen helt fram til kunden og er av praktiske årsaker ikke tilgjengelig for alle.

Frakt
Fraktkostnaden ligger i abonnementskassen. Tilleggsbestillinger fra f. eks. nettbutikken blir fraktet hjem til deg sammen med abonnementskassen uten tillegg i frakt.

Betaling
•Du betaler ved tilsendt faktura. Ved forandring av e-postadresse må vi få beskjed så fort som mulig.

Forbehold
•Vi tar forbehold om at det kan finnes trykkfeil.

Behandlingstid
•Det kan forekomme at bestilte varer ikke finnes på lager. I slike tilfeller får du beskjed på e-post med beregnet leveringstid.